Biorezo

A biorezonanciáról érthetően

Forrás: http://www.vitalland.hu/biorezonancia

A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját.

Manapság egyre többet hallunk a természetgyógyászok és holisztikus szemléletű orvosok által használt biorezonancia terápia és diagnózis alkalmazásáról.

Sokan azonban kételkednek, hiszen az orvoslásnak olyan módszere ez, amely a hullámtanban kevésbé járatos emberek számára inkább tűnik misztikusnak, mint tudományosnak. És miért is hinnénk el azt, amit nem értünk?

Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia...

A XXI. században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által hangoztatott felfogás, miszerint az anyagi világ különálló és egymástól független szilárd testekből tevődik össze.

A modern tudomány ma már arról beszél, az általunk érzékelhető fizikai síkon megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen összehangolt rendszer.
Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulából felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.

Lednyiczky Gábor
Hippocampus, Electromagnetic bio-communication

A jövő tudománya

A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregenerációs képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az egészség megőrzésének is a kulcsa egyben.

A modern orvostudomány nem tudna létezni az olyan diagnosztikai eljárások nélkül, mint az EKG, EEG, EMG, amelyek a szív, az agykéreg és a vázizomzat elektromos aktivitását mérik. A szervezet elektromos tevékenységének mérése azonban újabb korszakához érkezett, ez pedig a Biorezonanciás elven működő diagnosztika és terápia alkalmazása.

A szervezet elektromágneses erőtereinek mérésén, és ezen rezgések újrahangolásán keresztül, új távlatok nyíltak meg az orvoslásban. A biorezonancia a sejtjeink elektromos tevékenységét vizsgálja. Általa hiteles információkat kaphatunk szervezetünk sejtjeinek komplex működéséről.

Rész és egész...

A biorezonancia alapja a Schumann-hullámA földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget.

A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban.

Mint később kiderült, a Schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.

EM

A Biorezonancia a NASA kutatásainak köszönheti a felgyorsult fejlődésétEz az elektromágneses (EM) tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sokezer kémiai folyamatát, így közvetve ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is.

A NASA megfigyelései igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a Föld elektromágneses hatása nem érvényesül,az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul. Ennek a felismerésnek köszönhetően, a Schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt gerjesztettek az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.

A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges.

Ahogy az a tudományos felfedezésekkel lenni szokott, a biorezonancia kutatás is felgyorsult a NASA érdeklődésének köszönhetően.

Rezgés az egész élet

A biorezonanciával a sejtek kommunikációja mérhetőSok kicsi sejt, sok kicsi rezgés...
Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel és funkciójának betöltése közben valamilyen anyagcsereterméket hoz létre.

Már az 1980-as években F. A. Popp utalt rá, hogy a testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3x1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ez sejtenként és másodpercenként közelítőleg 7.000 kémiai reakciót jelent.

Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémikus folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új korszaka, a kvantum-biológia.

Az élet, kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása.
dr. F. K. Bellokossy
Denver, Kolorádó állam


Kommunikál

Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál.

A hormonális és az idegi irányítás mellett van tehát egy elektromágneses bio-kommunikációs irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős. Ennek mérhető elektromos tevékenységből következtetni lehet a szervezetben végbemenő folyamatok állapotára.

A hullámok ereje

A biorezonancia alapját az a megállapítás képezi, hogy az anyagnak van egy materializálódott formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is. Vagyis, ahogy a különböző elektronok mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak a környezetükkel.

Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű irányítást igényel. Elég egy-egy kis kicsúszás, és már nincs is megfelelő sorrend, vagy megfelelő alapanyag a következő sejt-művelethez.

A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a sejtekkel elektromágneses jelek segítségével kommunikál. Az eljárás lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra (és abból akad bőven) a sejtek hibás utasításokat kapnak, akkor ez az elváltozás mérhető és még idejében helyrehozható.


Interferencia

A biorezonancia a hullámtan tézisein alapulAhhoz hasonlíthatjuk, mikor egy zeneszám hallgatása közben a hangulatunk megváltozik. Ha rossz a kedvünk, a kedvenc zenénk meghallgatása helyrehozhatja lelki állapotunkat.

A hibásan működő sejtjeink "rosszkedvűek", a biorezonancia pedig a "kedvenc zenéjük", amely rendkívül finom, alacsony intenzitású rezgésekkel újra felhangolja sejtjeinket.

Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul. A rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámoknak a találkozása során kialakuló jelenség, amelynek kimenetele attól függ, hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás pillanatában. Tehát míg egyes hullámok erősítik, mások gyengítik vagy teljesen kioltják egymás hatását.


Sejtbeszéd

William Ross Adey felfedezésével a biorezonancia alapjait fektette le.W. Ross Adey baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre tanúsított reakciója a frekvenciától és a jel intenzitásától is függ. A jelek továbbítása a szövetekben lévő proteinláncok közötti gyenge kötőerőnek köszönhető.

Ezért csak akkor léphet fel a jeltovábbítás, ha az elektromos impulzus elég intenzív ahhoz, hogy gerjessze ezeket a proteinláncokat, de nem olyan nagyfokú, hogy attól a láncok szétváljanak.

A sejtek tehát megszűrik, hogy milyen jeleket engednek be. Ezért javításukhoz ismerni kell, hogy melyik típusú sejt, milyen frekvencián kommunikál, mert mindegyik sejtet a saját nyelvén kell megszólítani.

Ezt a kommunikációs rést Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak nevezik.Ennek köszönhető, hogy a biorezonanciás terápiáknak nincsen káros mellékhatásuk, hiszen a nem nekik szóló üzeneteket mégcsak meg sem hallják a sejtek.

Ok és okozat

A biorezonancia terápia kiigazítja a diszharmónikus hullámokatAlaptézis, hogy nincsen patológiás működés patológiás rezgések nélkül. Tehát a betegség minden esetben hibás rezgésként jelentkezik a szervezet elektromágneses képében, vagyis zavar támad a szervezet elektromágneses egyensúlyi állapotában.

Az egészséges hullámokat harmonikusnak, a betegségekre jellemző hullámokat pedig diszharmonikusnak nevezzük.

A kezelések lényege, hogy a harmonikus rezgéseket megerősítsük, a diszharmonikus rezgéseket pedig megszüntessük. Ez azt jelenti, hogy ha betegség esetén ellenkező értelmű hullámokat bocsátunk a szervezetre, akkor azzal a sejtek hibás kommunikációját kioltjuk, vagyis magát az okot szüntetjük meg.

Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő hosszan beszéljünk a megfelelő sejtekhez. És természetesen, hogy megfelelő dolgokat mondjuk nekik...

Víz emlékezet

A biorezonancia terápia hatását a vízmolekulák őrzikA kérdés már csak az, hogy mennyi ideig tartható fenn ez az információ a sejtekben.

A szervezet meg tudja őrizni a különböző biológiai értelmet hordozó jeleket, és pedig a szervezet nagy részét alkotó vízmolekulák segítségével.

Természetesen ennek a vízmemóriának az információhordozó képessége nagymértékben függ a szervezet hidratáltsági állapotától is.

A víz molekula dipólusos tulajdonsággal bír, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala inkább negatív, a másik oldala pedig inkább pozitív. A negatív a pozitívval kapcsolódik össze, így ezek a térben óriási variációs lehetőséggel képesek elrendeződni.

 Ez adja a sejtek biológiai emlékezetét.
Sajnos ez a tároló nem örök, hiszen a külső környezeti hatások idővel felülírhatják ezeket a jeleket, viszont hosszabb ideig megőrződnek, ha újra és újra megismételjük a kezeléseket.


Alternatívák

Otthon használható biorezonanciás készülék, a BioHarmonexA biorezonanciának két ágazata van. Az egyikben a beteg rezgéseinek mérése után azok specifikusan módosítva visszavezetésre kerülnek a páciensre. Ezzel mód nyílik a diagnosztikára és a személyre szabott terápiára is.

Hátránya a terápiás alkalmazásban, hogy bár vivőanyagokkal napokig fenntartható az elektromágneses stimuláció, jelentős eredmény csak hosszabb távú kezelésekkel érhető el, ami pedig jelentős költséggel jár.
A biorezonancia másik iránya, a bárki által könnyen

használható, kifejezetten otthoni alkalmazásra fejlesztett készülékek. Ezek diagnosztikai célokra nem alkalmasak, de különböző terápiákra annál inkább, különösen a megelőzési szakaszban.

Az ilyen készülékekbe előre kidolgozott frekvencia tartományokat építenek be, amelyek különböző működési zavarok vagy betegségek esetén segítenek helyreállítani a szervezet egyensúlyát. Használatukkal orvosi felügyelet nélkül tartható fenn a folyamatos elektromágneses biostimuláció.

Kattintson ide és olvasson bővebben a BioHarmonexről, amely a húsz legfontosabb "sejt-nyelvet beszéli".


Egészséges rezgéseink

Az orvostudomány fejlődésével egyre több szakember figyelme irányul a prevencióra és a mellékhatásoktól mentes "természetes gyógymódokra". Az utóbbi idők kutatásai mind a regenerációs képesség javításában, mind a környezeti egészségkárosító hatások kivédésében a biofizikai orvoslást említik a legtöbb sikert ígérő módszereként.

A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet önregenerációját.
Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, és káros mellékhatása sincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha - egészséges korában - már tudott.
Prof. Dr. Sci. Med. Valéria Szedlák-Vadócz- - - -- - - -K-V-A-N-T-U-M- - - - - - -Új világrend. A lehetőségek fizikája. Tudat alapú tudomány.

Mi fán terem a kvantumszemlélet?
A tudomány forradalma

Tudományos forradalom zajlik éppen és hatalmasat téved, aki azt képzeli, ez csupán a fizikusok ügye, akik a Nagy Hadronütköztető és a világ más laboratóriumaiba temetkezve játszadoznak a kvarkoknak nevezett elemi részecskékkel.

Nem vagyok fizikus. Mi közöm nekem ehhez?

Miközben a kvantumfizika megkísérelte értelmezni az atomok összetevőinek (a szubatomi világnak) a törvényeit – melyet addig a világ alapjának tekintett –, rájött, hogy az elemi részecskék világa és az emberi elme (idegrendszer) összefüggései azonosak. Ez alapjaiban rengeti meg az ember és külvilág kapcsolatára vonatkozó elképzeléseinket.


Ki van kint és ki van bent?

Az anyagelvű világszemléletet, mely különálló elemekben – van az egyén és van a világ – gondolkodik, felváltja egy kapcsolatközpontú gondolkodásmód. A világot nem különálló létezőként fogja fel, hanem mint következményt, melynek kiváltó oka az egyén.

„Nem én vagyok a világban, a világ van bennem.”


Teremtő tudat

Vajon miért találjuk magunkat minduntalan hasonló helyzetekben? Miért vonzzuk be sorra ugyanazt a „típust”? Miért jönnek szembe velünk félelmeink? Mitől olyan a világ, amilyen? És a másiknak miért más?

A kvantumfizikára épülő kvantumszemlélet állítása nem kevesebb, minthogy a valóságodat magad teremted! Mikor? Minden pillanatban.

Ugye, ez már nem csak a fizikusok ügye?Egyéni felelősség

Ekkora szemléletváltás persze könnyen a torkon akad. Még ha sikerül is túllépni az anyag mindenhatóságát hirdető évszázados dogmán, akkor is súlyos kérdésként kiabál: akkor most magam lennék a teremtő Isten? Erről van szó! És volt is már – évezredekkel korábban.

Ősi misztikus és szellemi tanítások (hindu, szufi, taoista, zen) mindig is belül keresték a Teremtőt (Istent, Mindenhatót, Abszolútumot, Ősforrást – amelyik elnevezés tetszik). Ősi bölcsek számára napnál világosabb volt, hogy az anyagi világ csupán információs minták (az elme) tükröződése. Téren és időn túl pedig egy intelligens mező köt össze mindent (és mindenkit).

És máris itt van a feketeleves! Ha magam teremtem a valóságom, akkor ki tehet róla, ha rosszul megy sorom? Ki felelős a rossz párkapcsolatért, a kilátástalan munkáért, a megrendült egészségért?

A személyes felelősség nem kerülhető ki. A passzív szenvedők ideje lejárt – az új világrend az aktív cselekvőké!


A hagyományos logika halála

Gondolkodást reformálni, cselekedni – de hogyan? A problémát az okozza, hogy az új tudomány lábai előtt egy olyan mező – a kvantummező – hever, melyet a hagyományos logika lépéseivel képtelenség bejárni.

„Az atom nem dolog, hanem tendenciák.” /Heisenberg/

Hiába akarjuk elménkkel felfogni azt, ami messze túlmutat az elme határain.


Itt az elektron, hol az elektron?

Ugye ismerős a kép: középen az atommag, körülötte pedig az ellipszispályákon keringő elektronok. Tanultuk az iskolában. Hát felejtsük el! Elektronok vannak, persze, de nem ott és nem úgy, ahogyan eddig hittük.

Az elektron egy lehetőséghalmazként van jelen az atomban. Akkor és ott fog megnyilvánulni fizikai valóságként, amikor és ahol fókuszt kap. De mi vagy ki billenti ki „itt is lehet - ott is lehet” szuperpozíciós helyzetéből a megfigyelt elemet?A megfigyelő

Nézzünk meg alaposan egy tárgyat. Majd csukjuk be a szemünket és képzeljük el az előbbi tárgyat. Kísérletek igazolják, hogy agyunkban pontosan ugyanazon részek aktiválódnak, miközben látjuk és amikor felidézzük a tárgyat. Agyunk tehát nem tesz különbséget a fizikai és a képzelt valóság között!

És e viszony kölcsönös. Vagyis a szemünkkel felfogott ingerek képeket indikálnak agyunkban, agyunk képzetei pedig fizikai valóságként jelen(het)nek meg környezetünkben. A teremtés „sikere” a tudatosságban rejlik, abban, hogy hova irányítjuk a figyelmünket.

Többé tehát nem beszélhetünk objektív mérésről sem, mert a mérés – a megfigyelés ténye – már maga befolyásolja a vizsgált rendszert. E ponton fülön is csíptük a Heisenberg-féle határozatlansági elvet, mellyel a német fizikus majd’ egy évszázada lefektette a kvantumelmélet alapjait.

S ha már itt tartunk, kapjon egy kis figyelmet Schrödinger híres cicusa is.


Ez egy gondolatkísérlet:


„Tegyük fel, hogy van egy macskám. Ezt beteszem egy ketrecbe, és a ketrec mellé odateszek egy radioaktív készítményt, amely percenként 50%-os valószínűséggel bocsát ki egy alfa-részecskét.

Egy számlálót is odateszek, ami egy percre bekapcsol. Ha ez alatt a perc alatt jön egy alfa-részecske, akkor a számláló megindul, kinyit egy kis ajtót, bejön egy kémiai méreg, amitől a macska meghal.

Ha pedig nem jött alfa-részecske ebben a percben, a macska életben marad. Én ezt nem figyelem. A kísérlet végén a macska állapotfüggvénye olyan, hogy a macska egy fél valószínűséggel él, és egy fél valószínűséggel halott.

Ha most hirtelen ránézek a macskára, attól a tekintettől a macska tényleg meghal, vagy tényleg életben marad.”*

A kvantummechanika törvényei szerint ugyanis amíg nem figyeljük meg a hasadó anyagot, addig olyan állapotban van, hogy az egyszerre ki is bocsátotta az alfa részecskét, meg nem is. Hogy valójában melyik állapot valósul meg, az a megfigyeléskor dől el, de addig egyszerre áll fenn mindkét állapot (így lehet egy halott-élő macska a ketrecben).A tyúk vagy a tojás?

A kvantumszemlélet szerint tehát a világ nem egy tőlünk független létező, hanem szorosan kapcsolódik a tudatos megfigyelő érzékeléseihez, mellyel egyidejűleg folyamatosan (újra)teremti önmagát.

„Ki mondja meg mit látok: a táncost vagy a táncot?” /Yeats/


Feloldás: az intuíció

Fenti paradoxon hatására az elme őrjöngeni kezd. És akkor még nem is beszéltünk párhuzamos valóságokról, az egyszerre két helyen rajtakapott elektronokról…

Ha pusztán racionális elmével próbálunk rendet teremteni, szólok előre: nem fog sikerülni!

Kreativitásunkat és intuíciónkat kell segítségül hívni. Hogyan? Hagyjuk, hogy hassanak ránk fenti fogalmak és elvek, anélkül, hogy mindenáron meg akarnánk érteni vagy magyarázni őket. Engedjük be látóterünkbe ezt az új megközelítést, olvassunk utána, nézzünk a témába vágó filmeket, de ne ítélkezzünk a látottak, halottak felett.

Csitítsuk le örökké kotnyeleskedő elménket, tegyük fel a polcra elemző és ítéletalkotó késztetésünket, és lépjünk be egy varázslatos univerzumba, mely már most is a mienk.


„Az intuitív elme egy áldásos adomány, a racionális elme egy hűséges szolga.

Létrehoztunk egy olyan társadalmat, mely isteníti a szolgát, és elfelejti az adományt.” /Albert Einstein/

Minderre részletes magyarázatot kapunk az alábbi filmben: 1. rész
Az elején látszólag nincs hang, de ez nem véletlen.

* Wikipédia

Felhasznált források:

http://biodefensor.hu/index.php/magazin/ember-es-kornyezet/95-mi-fan-terem-a-kvantumszemlelet

Szatmári L. Miklós: A kvantumszemlélet és a tudatos teremtés alapjai

(Kiegészítő jegyzet a BARAKA Jóga Iskola Oktatói Képzésének hallgatói számára, 2013)

Mi a csudát tudunk a világról? (What the Bleep Do We (K)now!?) – amerikai dokumentumfilm, 2004

Egyre szélesebb körben hallani ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket. Vajon értjük is őket?

Schrödinger macskája, szuperpozíciós elmélet, Heisenberg-féle határozatlansági elv. Ez már biztosan keményebb dió, pedig a minket érő információtömegben szintén gyakori vendégek.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése